Nuttige Links

 

Coronavirus, algemene informatie: www.info-coronavirus.be

Informatie over het vaccin tegen coronavirus: www.laatjevaccineren.be

Medische informatie over bepaalde ziektebeelden: www.gezondheidenwetenschap.be -  www.thuisarts.nl

Antigifcentrum: www.antigifcentrum.be - tel: 070 24 52 45

Apotheek van wacht: www.geowacht.be  

Tropisch instituut: www.itg.be 

Vragen over seksuele gezondheid: www.sensoa.be - www.gezondzwangerworden.be

Kind en gezin: www.kindengezin.be

Informatie over geneesmiddelen: www.bcfi.be

Stoppen met roken: www.tabakstop.be

Vragen over levenseinde: www.leif.be

Informatie over het elektronisch uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverstrekkers: www.ehealth.fgov.be/nl/home

Maak een afspraak

webdesign © Sanmax Projects