Voorschriften en attesten

Het is door het RIZIV en de Orde der Artsen niet toegestaan voorschriften te verstrekken buiten de raadpleging.

Daarom zullen we geen (elektronische) voorschriften verstrekken zonder raadpleging. De bedoeling is voldoende voorschriften mee te geven bij de consultaties. Denk hier dus zelf ook tijdig aan en bespreek dit zo nodig met uw arts.

Voor het invullen van formulieren en attesten zijn informatie en tijd nodig. Daarom moet u ook hiervoor op raadpleging komen.

Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

Maak een afspraak

webdesign © Sanmax Projects