Voorschriften en attesten

Het is door het RIZIV en de Orde der Geneesheren niet toegestaan voorschriften te verstrekken buiten de raadpleging.

Om de zorg voor de patiënt te optimaliseren en de consultaties niet te storen hebben we als groep beslist om geen (elektronische) voorschriften meer te verstrekken zonder raadpleging. De bedoeling is voldoende voorschriften mee te geven bij de consultaties. Denk hier dus zelf ook tijdig aan.

Voor het invullen van formulieren en attesten zijn informatie en tijd nodig. Daarom moet u ook hiervoor op raadpleging komen.

Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

Maak een afspraak

webdesign © Sanmax Projects