Globaal Medisch Dossier

Wat is een GMD?

Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.).

Wat zijn de voordelen?

 - Je medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden. Jij en je huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van je gezondheidstoestand. Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden. Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners verlopen vlotter (bijvoorbeeld bij hospitalisatie).

 - Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet:

  • tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
  • tot 4 EUR voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30 % van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.

Wat moet u hiervoor doen ?

Je vraagt persoonlijk aan je huisarts, bij je eerstvolgende raadpleging of huisbezoek, je medisch dossier te openen (of te verlengen als je er al één had).

Hoeveel kost een GMD?

Het GMD en de preventiemodule zijn gratis voor u als patiënt. Er wordt door het ziekenfonds  éénmaal per jaar een vergoeding van 30 Euro voorzien aan uw huisarts. Deze vergoeding dekt de kosten die je huisarts maakt (tijdsbesteding, elektronisch medisch dossier, archief, aanvullen van documenten, etc.) voor het adequaat beheren van je medisch dossier.

Hoe een GMD aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek, vraagt u om een GMD te openen.

Als de patiënt niet in staat is om dat zelf te vragen, kunt u als familielid of nabestaande de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen.

Vanaf 1 januari van het jaar dat u 45 wordt tot 31 december van het jaar dat u 75 wordt, kan u uw huisarts vragen naar een preventiemodule. Dit kan samen met een aanvraag of verlenging van het GMD zijn maar ook bij een andere raadpleging of bezoek.  

Wat als u een andere arts raadpleegt?

Als de arts die u raadpleegt niet de arts is die uw GMD beheert (of een arts van dezelfde groepering), dan hebt u geen recht op de hogere terugbetaling.
Als u een andere arts raadpleegt, vraag hem dan om de nuttige informatie door te sturen naar uw huisarts om uw dossier te vervolledigen.

Wat als u van huisarts verandert?

U kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. We kunnen dan het GMD doorsturen of opvragen bij de collega.

 

Maak een afspraak

webdesign © Sanmax Projects